Sort by
Sort by

Nestlé verifieert driekwart van haar toeleveringsketen als ontbossingsvrij

Terug naar persberichten
Amstelveen

 

Nestlé heeft vandaag aangekondigd dat 77% van haar landbouwgrondstoffen geverifieerd is als ontbossingsvrij. Dit is een belangrijke mijlpaal in de inspanningen van het bedrijf om haar toezegging aan het stoppen van ontbossing te realiseren. 

In 2010 heeft Nestlé een No Deforestation-toezegging gedaan om ervoor te zorgen dat geen van haar producten wereldwijd in 2020 wordt geassocieerd met ontbossing. In de loop der jaren heeft het bedrijf samengewerkt met partners, zoals Airbus en de Earthworm Foundation, en met haar leveranciers om gebieden met risico voor ontbossing in kaart te brengen. Het bedrijf gebruikt een combinatie van hulpmiddelen, waaronder certificering, supply chain mapping, verificatie ter plaatse en satellietbeelden van het Starling-systeem om dit doel te bereiken.

Starling is het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen Airbus, Earthworm Foundation en Nestlé. Nestlé gebruikt het systeem nu om de gehele palmolie toeleveringsketen te monitoren. Er zijn nu ook pilots met pulp en papier aan de gang en het bedrijf is van plan om het later in 2019 uit te breiden in soja. De geavanceerde techniek van Starling helpt Nestlé beter te begrijpen waar ontbossing plaatsvindt, wat de reden is en wie erbij betrokken is. Het bedrijf gebruikt deze informatie om te controleren of de regels worden nageleefd, haar leveranciers hierop aan te spreken en omvormende acties te prioriteren.

Magdi Batato, Executive Vice President, Head of Operations, Nestlé SA, zegt: "Innovatie en technologie zoals Starling versnellen onze reis tegen ontbossing. Dit transformeert de manier waarop we omgaan met de risico’s voor ontbossing in onze palmolie toeleveringsketen - we gebruiken dit hulpmiddel om onze leveranciers en onszelf verantwoordelijk te houden. We zijn tevreden met onze vooruitgang, maar er is nog veel meer te doen. De laatste loodjes wegen altijd het zwaarst.’'

"Starling verandert terabytes aan satellietbeelden in bruikbare informatie, waardoor klanten kunnen begrijpen waar en waarom ontbossing plaatsvindt en de best mogelijke beslissingen kunnen nemen", zegt Grazia Vittadini, Chief Technology Officer, Airbus.

Transparantie is essentieel voor het waarborgen van duurzame toeleveringsketens. Vandaag heeft Nestlé ook een transparantiedashboard gepubliceerd dat gebruik maakt van Starling data om informatie te geven over de ontwikkelingen in ontbossing die zijn waargenomen in de buurt van de fabrieken waarvan het afkomstig is.

"Nestlé is het eerste bedrijf dat gebruik maakt van satellietmonitoring in haar hele palmolie toeleveringsketen, om haar commitment tegen ontbossing te versnellen en het publiek transparantie te bieden. De gegevens die via deze satellieten worden verzameld, wijzen erop dat er nog steeds uitdagingen zijn en dat geen enkel bedrijf dat alleen kan bereiken. Alle bedrijven die soortgelijke commitments hebben, moeten beginnen met monitoren, verifiëren en voornamelijk actie ondernemen op basis van wat deze hulpmiddelenons laten zien. Uiteindelijk zal openbare informatie over ontbossing en toeleveringsketens consumenten en investeerders in staat stellen om te zien welke bedrijven echt daad bij woord voegen," zegt Bastien Sachet, CEO van Earthworm Foundation.

Nestlé blijft nauw betrokken bij al haar leveranciers om haar No Deforestation-toezegging versneld na te komen. In het bijzonder erkent het bedrijf ook de noodzaak van een gezamenlijke aanpak in het vergroten van de capaciteit van kleine boeren om ontbossing te stoppen. Nestlé werkt aan oplossingen om een duurzame toeleveringsketen te waarborgen, met respect voor de rechten van mensen om hun levensonderhoud te verbeteren.

Het tegengaan van ontbossing vereist een ware transformatie van alle wereldwijde toeleveringsketens van grondstoffen - en dit is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Nestlé moedigt daarom andere bedrijven in consumentenproducten aan om innovatieve satellietmonitoringsdiensten in te voeren en daarmee hun inspanningen naar ontbossingsvrije toeleveringsketens te versnellen en op transparante wijze verslag te leggen over hun voortgang. Nestlé roept op tot dringende samenwerking omdat er nog immense uitdagingen zijn. Door anderen uit te nodigen voor deze reis, hoopt Nestlé verdere collectieve actie te inspireren in de richting van duurzame toeleveringsketens en de hele industrie te helpen transformeren.